Marc Taüll

Marc Taüll Taüll. Master’s Degree in European Forestry (University of Lleida).

Specialist on silvopastoralism. He is interested on the definition of opportunities and threats for the sustainability of agro-silvo-pastoral systems. Skills on forest and rangeland resources assessment and management, with expertise in Mediterranean and alpine regions and in El Salvador and Syria pastoral systems.

Selected papers:

Taüll M, Casals P, Baiges T. 2016. Tipologies de pastura de les principals formacions arbrades. Ed. Generalitat de Catalunya, Dept. Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Centre de la Propietat Forestal. (http://cpf.gencat.cat/ca/detalls/Article/Informacio-pastures).

Taüll M, Baiges T, Casals P. 2012 Producción herbácea, calidad de pasto y carga ganadera en diferentes rodales adehesados en Cataluña: efecto del arbolado Actas LI Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos.

Taull M, Baiges T, 2010. Pasturatge amb bestiar boví de zones de bosc: planificació de l’aprofitament ramader, gestió de l’arbrat i del matoll. Actes de les XXVII Jornades Tècniques Silvícoles, 44 – 51

Baiges T, Taull M, Casals P, 2007. Gestión silvopastoral en Catalunya: de sistema productivo a herramienta de conservación. Cuadernos de la Sociedad Española de las Ciencias Forestales, 22: 11 – 16

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter