Caracterizació de l’aprofitament silvopastoral a Catalunya i seguiment d’ explotacions demostratives. Centre de la Propietat Forestal. Dept. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya.

Finançament: Centre de la Propietat Forestal. Dept. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. Duració: 2007 – 2012. Resultats: Definició de models de explotació silvopastoral. Indicadors ecològics, agronòmics i econòmics de gestió sostenible. Seguiment d’explotacions demostratives. Visites demostratives amb tècnics i empresaris forestals i ramaders. Publicacions rellevants: Taüll M, Casals P, Baiges T. 2016. Tipologies de pastura … Read more

Claus per a la determinació del potencial farratger d’un rodal

Finançament: Centre de la Propietat Forestal. Dept.d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Any: 2011-2016. Resultats: tipologies de rodal, oferta farratgera, càrrega ramadera, efecte de l’arbrat sobre la producció I qualitat de l’herba. Publicacions: Taüll M, Casals P, Baiges T. 2016. Tipologies de pastura de les principals formacions arbrades. Ed. Generalitat de … Read more

Ordenació de pastures de muntanya: tipificació i potencial d’aprofitament ramader

Any: 2011 Finançament: Dept. Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya Resultats: claus per a la determinació d’una tipologia de pastura. Producció, valor pastoral i valor bromatològic de diferents tipologies de pastures. Determinació de l’oferta farratgera de les pastures.