Claus per a la determinació del potencial farratger d’un rodal

Finançament: Centre de la Propietat Forestal. Dept.d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.

Any: 2011-2016.

Resultats: tipologies de rodal, oferta farratgera, càrrega ramadera, efecte de l’arbrat sobre la producció I qualitat de l’herba.

Publicacions:

Taüll M, Casals P, Baiges T. 2016. Tipologies de pastura de les principals formacions arbrades. Ed. Generalitat de Catalunya, Dept. Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Centre de la Propietat Forestal. (http://cpf.gencat.cat/ca/detalls/Article/Informacio-pastures).

Taüll M, Baiges T, Casals P. 2012 Producción herbácea, calidad de pasto y carga ganadera en diferentes rodales adehesados en Cataluña: efecto del arbolado Actas LI Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter