Sustainability of Agro-Silvo-Pastoral systems

Despite the low contribution of silvopastoralism to the total Gross Domestic Product of the most of European Mediterranean regions, extensive livestock systems play an important social and economic role in the structure of rural areas. This research line aims to (i) detect relevant bottle necks on the structure and management of silvopastoral systems for their economic and agronomic viability and to (2) foresee the role that silvopastoralism might play in the future as an economically and sustainable tool to prevent wildfires and conserve biodiversity.

Related Projects:

Caracterizació de l’aprofitament silvopastoral a Catalunya i seguiment d’ explotacions demostratives. Centre de la Propietat Forestal. Dept. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. 2007 – 2010.

Pla d’Ordenació i gestió de l’Aprofitament Silvopastoral del Parc Natural Castell de Montesquiu. Diputació de Barcelona i Obra Social “La Caixa”. 2007 – 2008.

Foment del pasturage de zones forestals com a eina per al manteniment de les explotacions d’oví i cabrum al territori en el marc d’una gestió forestal sostenible. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya.  2011.

Selected related papers are:

Casals P, Baiges T, Bota G, Chocarro C, de Bello F,  Fanlo R, Sebastià MT, Taull M. 2009. Silvopastoral systems in the Northeastern Iberian Peninsula. A Multifunctional Perspective. In: Rigueiro-Rodríguez A, McAdam JH, Mosquera-Losada MR (Eds) Agroforestry in Europe: Current Status and Future Prospects. Springer-Berlag.  ISBN 978-1-4020-8271-9, Cap. 9, pp. 161-181

Baiges T, Taull M, Casals P. 2007 Gestión silvopastoral en Catalunya: de sistema productivo a herramienta de conservación. Cuadernos de la Sociedad Española de las Ciencias Forestales, 22: 11 -16

Taüll M., Casals P., Sebastià M.T. 2007. Valoración de los recursos pastorales de la comarca de la Alta Ribagorça (Pirineos Centrales, Catalunya): Repercursión sobre el proceso de conversión a ganadería ecológica. Pastos, 35 (1): 59 – 76

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter