Caracterizació de l’aprofitament silvopastoral a Catalunya i seguiment d’ explotacions demostratives. Centre de la Propietat Forestal. Dept. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya.

Finançament: Centre de la Propietat Forestal. Dept. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya.

Duració: 2007 – 2012.

Resultats: Definició de models de explotació silvopastoral. Indicadors ecològics, agronòmics i econòmics de gestió sostenible. Seguiment d’explotacions demostratives. Visites demostratives amb tècnics i empresaris forestals i ramaders.

Publicacions rellevants:

Taüll M, Casals P, Baiges T. 2016. Tipologies de pastura de les principals formacions arbrades. Ed. Generalitat de Catalunya, Dept. Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Centre de la Propietat Forestal. (http://cpf.gencat.cat/ca/detalls/Article/Informacio-pastures).

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter